19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet, który został oficjalnie uchwalony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013 r. stanowi doskonałą okazję do przypomnienia mieszkańcom Krakowa podstawowych zasad korzystania z urządzeń sanitarnych.


Starania o ustanowienie tego święta podjęła powołana w 2001 r. w Singapurze Światowa Organizacja Toaletowa, która za cel obrała sobie zapewnienie mieszkańcom Ziemi powszechnego dostępu do toalet i podwyższenie ich standardów. Warto podkreślić, że obecnie prawie 1/3 mieszkańców Ziemi nadal nie ma dostępu do toalety.
W krajach wysokorozwiniętych Obchody Światowego Dnia Toalet stanowią natomiast doskonałą okazję, aby w trosce o środowisko naturalne przypomnieć podstawowe zasady korzystania z urządzeń sanitarnych.

Działania informacyjno-edukacyjne podejmowane przez Wodociągi Miasta Krakowa wpisują się w obchody tego Dnia i mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa m.in. na to co nie powinno nigdy trafić do kanalizacji.
Pamiętajmy, że do urządzeń sanitarnych nie należy wrzucać:  środków higienicznych (np. ręczników papierowych, wacików, patyczków do uszu, pieluszek, podpasek, nici dentystycznych, chusteczek nawilżających), lekarstw, resztek jedzenia, farb, olejów, smarów, odpadów po remoncie lub budowie, kartek papieru, gazet.
Nieprzestrzegania tych zasad może nieść konsekwencje nie tylko dla poszczególnych mieszkań i budynków, ale również dla środowiska. W rurach kanalizacyjnych tworzą się zatory, które mogą doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko straty materialne, ale są również uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska naturalnego.


Warto przypomnieć, że we wrześniu br. Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły nowy program edukacyjny "To się w ścieku nie mieści!" dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Warsztaty prowadzone na ścieżce edukacyjnej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów umożliwiają uczniom nie tylko poznanie skomplikowanego procesu oczyszczania ścieków, ale również stanowią doskonałą okazję, aby poznać wpływ i znaczenie codziennych czynności na stan środowiska przyrodniczego. Więcej informacji o projekcie: http://www.tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/

Dodano w dniu 18/11/2017