Programy edukacyjne Krakowskich Wodociągów

Propagowanie postaw proekologicznych polegających na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych, zwłaszcza wody, to cel programów edukacyjnych realizowanych przez Wodociągi Krakowskie.

Czytaj więcej

Dodano w dniu 28/09/2015