Przed nami Światowy Dzień Wody 2017

Już po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom ma zwrócić naszą uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych, a ściekami. 
 

Dlaczego ścieki?

Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się w 1992 roku w Rio de Janeiro. Święto obchodzone jest każdego roku pod innym hasłem. Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.  Ścieki to cenny zasób. Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.
 

A w Krakowie..
 
Wodociągi Krakowskie ze środków własnych i przy wsparciu funduszy unijnych zrealizowały wielomilionowe inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków. Miały one bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia w Krakowie i stan środowiska naturalnego. Zrekultywowano 18 hektarów lagun osadowych, a budowa wielkiego kolektora ściekowego pozwoliła połączyć systemy kanalizacyjne: Krakowa i Nowej Huty. Rozwiązano bezpowrotnie problem osadów ściekowych – powstała nowoczesna instalacja do ich termicznej utylizacji. Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy przyczyniła się m.in. do obniżenia poziomu azotu w odprowadzanych do Wisły oczyszczonych ściekach.
W nowoczesnych krakowskich oczyszczalniach ścieków Płaszów i Kujawy zainstalowane są systemy kogeneracji, które wykorzystując ścieki jako źródło energii odnawialnej, umożliwiają produkcję energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu, zakłady zaspokajają do 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną i do 100% na ciepło. Do potrzeb procesowych w oczyszczalniach ścieków stosuje się tzw. wodę technologiczną czyli podczyszczone ścieki, oszczędzając w ten sposób wodę pitną.
 

Światowy Dzień Wody z Wodociągami

Pamiętajmy, każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych! Chcąc  przybliżyć tak istotny temat, z okazji Światowego Dnia Wody, zapraszamy dzieci w wieku od 5 lat do 10 wraz z rodzicami na warsztaty, które odbędą się w sobotę 18 marca na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej Bielany. Zapewniamy dobrą zabawę i dużą dawkę przydatnej wiedzy!

Więcej informacji już wkrótce.
 
 

Dodano w dniu 06/03/2017