Światowy Dzień Wody 2017

Na całym świecie dziś obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 roku, w Rio de Janeiro.


Zaledwie 3% procent wody na ziemi, stanowią zasoby wody słodkiej z czego tylko 1% to woda pitna. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody  jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. W celu naświetlenia problemu Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła  Światowy Dzień Wody. Święto obchodzone jest zawsze 22 marca, co roku pod innym hasłem. Dotychczas motywem przewodnim była woda m.in.: woda i energia, woda dla życia, woda dla miast, woda i praca. Wodociągi Krakowskie wpisując się w tematykę obchodów, dokładnie cztery lata temu, 22 marca 2013 roku zainicjowały kampanię „W Krakowie Dobra Woda prosto z Kranu” zachęcającą mieszkańców Krakowa do picia kranówki. Dzisiaj wielu krakowian bez obaw pije wodę z kranu. I nic dziwnego! Woda jest bardzo dobrej jakości, zawiera minerały ważne dla naszego zdrowia i co najważniejsze, poddawana jest ścisłej kontroli gwarantującej bezpieczeństwo.
 
 

W tym roku ONZ zaproponowała jako hasło obchodów Światowego Dnia Wody – ścieki.  Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową. Ścieki to cenny zasób. Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.


Wodociągi Krakowskie, dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki unijne przeprowadziły wielomilionowe inwestycje, mające bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia w Krakowie i stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu pn. Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II pozwoliła na rozbudowę i modernizację zakładu, rekultywację 18 hektarów lagun osadowych, połączenie dwóch odrębnych systemów kanalizacyjnych Krakowa i Nowej Huty. Należy podkreślić, że w ramach tego projektu Wodociągi Krakowskie rozwiązały bezpowrotnie problem osadów ściekowych – powstała nowoczesna instalacja do ich termicznej utylizacji.  Modernizacja powstałej w 1999 roku oczyszczalni ścieków Kujawy przyczyniła się m.in. do obniżenia poziomu azotu w odprowadzanych do Wisły oczyszczonych ściekach.


Dwie centralne, krakowskie oczyszczalnie ścieków Płaszów i Kujawy, dzięki zainstalowanym systemom kogeneracji, wykorzystują ścieki jako źródło energii odnawialnej - produkując energię elektryczną i cieplną. W ten sposób zaspokajają do 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną i do 100% na ciepło. Duży nacisk Wodociągi Krakowskie położyły na oszczędność wody pitnej na swoich obiektach. W obu oczyszczalniach do potrzeb procesowych stosuje się tzw. wodę technologiczną czyli podczyszczone ścieki.
W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2017 Wodociągi Krakowskie w sobotę 18 marca zorganizowały warsztaty dla dzieci pod hasłem „czystsze ścieki – czystsza woda”.

Dodano w dniu 22/03/2017