Program ścieżki edukacyjnej

  • Program zajęć na ścieżce edukacyjnej, jest ściśle powiązany z podstawą programową kształcenia ogólnego i konkretnymi zagadnieniami z bloków przedmiotowych: fizyka, biologia, chemia.
  • Podczas warsztatów młodzież z małopolskich szkół nie tylko poznaje skomplikowany proces oczyszczania ścieków. Program ma też szerszy wydźwięk – jednym z założeń jest uświadomienie uczestnikom, jak ogromny wpływ mamy my sami na środowisko naturalne. Do sieci kanalizacyjnej każdego dnia trafia wiele odpadów, które nie powinny się tam znaleźć. Stąd też nazwa programu: „​TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!".
  • Zajęcia odbywają się na terenie największej krakowskiej oczyszczalni, uczniowie podzieleni na 5 zespołów  rywalizują ze sobą wykonując wyznaczone przez oprowadzającego zadania. Korzystając z licznych pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych technologii mają możliwość zdobycia nowej wiedzy i poznania poszczególnych etapów oczyszczania ścieków komunalnych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz plakat z miejscem na pamiątkowe zdjęcia.

      Pobierz Regulamin (PDF)