Ścieżka edukacyjna
„To się w ścieku nie mieści!”

 
Jak skutecznie zrozumieć procesy zachodzące na oczyszczalni ścieków i przy okazji dobrze się bawić?
 
Odpowiedź na to pytanie niesie ścieżka edukacyjna „To się w ścieku nie mieści!”. Wycieczka po terenie jednej z największych w Polsce oczyszczalni ścieków Płaszów skutecznie angażuje uczestników do udziału w kolejnych zadaniach. Młodzież próbuje swoich sił przy prowadzeniu fizyko-chemicznych doświadczeń, przetykaniu rur czy też produkując biogaz za pomocą specjalnej aplikacji. Kilkuosobowe zespoły rywalizując między sobą poznają kluczowe procesy zachodzące na oczyszczalni. Zainstalowane w tym celu tablice edukacyjne, a także makieta łazienki i kolorowy mural na ścianie jednego z reaktorów ułatwiają ich zrozumienie. Wszystkie zadania budzą wiele emocji, skłaniają do przemyśleń, a także prowokują do zadawania pytań.

Program zajęć na ścieżce edukacyjnej, jest ściśle powiązany z podstawą programową kształcenia ogólnego i konkretnymi zagadnieniami z bloków przedmiotowych: fizyka, biologia, chemia.

Dzięki ścieżce edukacyjnej „To się w ścieku nie mieści!” uczniowie mają okazję uświadomić sobie wpływ i znaczenie codziennych czynności na stan środowiska naturalnego.

 

Zadanie współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie