Dlaczego się zatkało?

logo akcji zatkałosie

Do urządzeń sanitarnych nie można wrzucać m.in.:
 • środków higienicznych (np. ręczników papierowych, wacików, patyczków do uszu, pieluszek, podpasek, nici dentystycznych, chusteczek nawilżanych),
 • lekarstw,
 • resztek jedzenia,
 • farb, olejów, smarów, odpadów po remoncie lub budowie,
 • kartek papieru, gazet,
 • niedopałków papierosów,
 • fusów z kawy i herbaty,
 • gum do żucia.

Traktując toaletę jak kosz na śmieci możesz spowodować zator przepływu ścieków m.in:
 • zatkanie się toalety,
 • wybicie studzienki kanalizacyjnej,
 • awarię na sieci kanalizacyjnej.

Dodatkowo:
 • pogarszasz działanie oczyszczalni ścieków szkodząc mikroflorze w części biologicznej, a tym samym środowisku,
 • zwiększasz ilość trudnych do utylizacji odpadów np. patyczków do uszu, lekarstw, farb, olejów,
 • przyczyniasz się do wzrostu populacji szczurów.
czego nie można wrzucać do toalety