Kampania

W 2017 roku zainicjowana została kampania informacyjno-edukacyjna „To się w ścieku nie mieści!”, kierująca uwagę krakowian w stronę problematyki ściekowej.
 
Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom Krakowa, że wpływ na środowisko, w którym żyjemy ma każdy z nas. Niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, traktowanie ich jak kosze na śmieci, negatywnie wpływa na proces technologiczny zachodzący na oczyszczalni, środowisko naturalne, stan kanalizacji, a także może przyczyniać się do zwiększenia populacji szczurów.

Specjalne naklejki na toalety oraz ulotki informują o tym, czego absolutnie nie powinno się wrzucać do kanalizacji. Przekazaliśmy już 10 000 naklejek do urzędów, szkół, galerii handlowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz bezpośrednio mieszkańcom Krakowa na imprezach miejskich oraz tych organizowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa (warsztaty dla dzieci, dni otwarte na oczyszczalni ścieków).

W ramach kampanii powstały również dwa projekty edukacyjne:

- ścieżka edukacyjna „To się w ścieku nie mieści!" dedykowana młodzieży szkolnej,
- warsztaty edukacyjne „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek." skierowane do przedszkolaków.

 
Zobacz również