TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI! - pilotażowa edycja programu za nami

Za nami trzy miesiące fantastycznych spotkań z młodzieżą szkolną w wieku 12-16 lat, która uczestniczyła w zajęciach odbywających się na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów na ścieżce edukacyjnej „To się w ścieku nie mieści!”. Projekt dołączył do oferty edukacji ekologicznej Wodociągów Miasta Krakowa.  


W ramach pilotażowej edycji programu - bezpłatne zajęcia, odbywały od początku września do końca listopada, raz w tygodniu w środy na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów. Ze względu na specyfikę programu prowadzenie zajęć w okresie zimowym jest niemożliwe, dlatego zapisy na kolejną edycję ruszą na wiosnę. Już teraz cieszymy się na następne spotkania z młodymi, dociekliwymi i ciekawymi świata ludźmi.

 
Edukacyjny spacer ma charakter gry. Dla lepszego zrozumienia procesów zachodzących podczas oczyszczania ścieków, w pobliżu kluczowych urządzeń oczyszczalni zainstalowano tablice edukacyjne, powstała także makieta łazienki i kolorowy mural na ścianie jednego z reaktorów. W trakcie warsztatów uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach, które rywalizują między sobą, rozwiązując kolejne zadania na stanowiskach edukacyjnych rozmieszczonych zgodnie z ciągiem technologicznym oczyszczania ścieków. Młodzież musi zmierzyć się z przetykaniem rur, układaniem puzzli, prowadzeniem fizyko-chemicznych doświadczeń, rozpoznawaniem mikroorganizmów, a także produkcją biogazu przy użyciu specjalnej aplikacji. Wszystkie zadania budzą wiele emocji, skłaniają do przemyśleń, a także prowokują do zadawania pytań. Uczestnicy programu  są szczególnie zaskoczeni wielkością oczyszczalni, składem i ilością materiału gromadzonego na kratach  oraz ilością piasku zatrzymywaną w piaskowniku.
 

Założeniem warsztatów nie jest tylko zapoznanie uczestników ze skomplikowanym procesem oczyszczania ścieków. Program „TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!”  ma znacznie szerszy wydźwięk. Jego celem jest uświadomienie młodym ludziom, że wpływ na stan środowiska naturalnego ma każdy z nas. Podczas warsztatów  staramy się wytłumaczyć młodzieży, że poprzez niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, traktowanie ich jak kosze na śmieci, stale pogarszamy stan otaczającego nas środowiska. Dlatego na zakończenie zajęć rozdawane są naklejki do toalet, które mają informować całą społeczność szkolną o tym, czego absolutnie nie powinno się wrzucać do kanalizacji. Uczniowie otrzymują również składane papierowe toalety, które pełnią podobne zadanie, ale na gruncie domowym. Pamiątką z warsztatów jest też duży plakat ze schematem oczyszczalni, na którym klasa umieszcza swoje zdjęcia wykonane podczas spaceru po ścieżce edukacyjnej.
 
Do końca listopada w programie edukacyjnym „TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!” wzięło udział 260 uczniów w wieku 12-16 lat.

Dodano w dniu 14/12/2017